Strona g³ówna

S³awsk i okolice

Kilka fotografii

Recenzje

Jacek Wojciechowski

"...trzy wieże obronne
w trzy strony świata patrzą,
a ta czwarta jest dla sów..."


 

       Miło mi zaprosić Państwa do wędrówki w przeszłość Sławska, zdawałoby się niepozornej obecnie podkonińskiej wsi, która dawniej była własnością i miejscem zamieszkania wielu znaczących wielkopolskich rodów i wybitnych Polaków. Najpierw Sławsk nad Wartą należał od 1145 r. do cystersów z Lądu, później do Zarembów - na początku XV w. do opiekadlnika Królestwa Polskiego, grunwaldczyka Marcina ze Sławska. Później do Stefana Leszczyc Zielonackiego organizatora konfederacji barskiej na terenie Wielkopolski, a od początku XIX w. do zrusyfikowanej i oddanej carowi starej polskiej rodziny szlacheckiej - baronów Bystramów. Sąsiedztwo polskich dworów, w tym i pobliskich Kawnic wywarło znaczący wpływ na repolonizację tego rodu. O tym i o innych mniej znanych przyczynkach historycznych związanych ze Sławskiem i jego okolicami, a ważnych jak się zdaje dla nas wszystkich, mówi ta książka.Znajdą też Państwo w tej książce sporo informacji o mieszkańcach wsi, tych dawnych i obecnych oraz wiele historycznych odkryć . Mam nadzieję, że w dobie postępującej globalizacji książka ta wpłynie na ocalenie naszej narodowej tożsamości i odrębności, a młodym ludziom unaoczni, że rzeczy wielkie i ważne są tuż tuż, na wyciągnięcie ręki. Oby ta wielkość, doskonałość oraz duma z niej płynąca stawały się coraz częściej za naszym udziałem.

Herb Zarembów - pierwszych rodowych właścicieli Sławska