tel. 601 142 284
Projekty domów Informacje Realizacje Aktualności Linki
Projekty domów ARKADY - Informacje


Biuro Projektów Budownictwa "ARKADA"
tel. 601 142 284
www.domyarkady.pl

 

 

 

   
ZAWARTOŚĆ PROJEKTÓW ARKADY   SPRZEDAŻ PROJEKTÓW

W komplecie dokumentacji projektowej Biura PROJEKTÓW "ARKADA" znajdują się cztery egzemplarze projektu architektoniczno - budowlanego, a każdy z nich zawiera pełne opracowania branżowe niezbędne do wystąpienia o pozwolenie na budowę:

a) projekt architektoniczny
b) projekt konstrukcyjny
c) projekt wewn. inst. wodno-kanalizacyjnej
d) projekt kotłowni olejowej lub gazowej i projekt instalacji co
e) projekt wewn. inst. elektrycznej
f) zestawienia podstawowych materiałów budowlanych
i zestawienie stolarki
g) detale architektoniczne i budowlane

 

Aby zamówić projekt należy podać:
- nazwę projektu
- adres zamieszkania i nr telefonu osoby, która wystąpi o   pozwolenie na budowę
- NIP (dotyczy wyłącznie zakupu przez firmę)
- dodatkowo (ponieważ projekty dostarczane są w godzinach przedpołudniowych) adres wysyłkowy np. do miejsca pracy.


Zamówiony projekt dostarczy za pobraniem DHL expres w terminie jednego tygodnia od daty zamówienia.

Uwaga.
Ceny podane w katalogu są cenami brutto.


1. Uwagi dotyczące adaptacji projektu gotowego BPB "Arkada"

2. Informacja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego DPR/MK/I/023/1505/03


Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę:

 1. Projekt budowlany wielobranżowy z projektami przyłączy do sieci i oświadczeniem projektanta o geotechnicznych warunkach posadowienia.(w przypadku projektu gotowego/typowego - adaptacja wykonana przez uprawnionego projektanta), zgodny z:
  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 listopada 1998 r.
  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 140, poz. 906)

 2. Projekt zagospodarowania działki lub terenu z naniesieniem projektowanego budynku i przyłączy instalacyjnych od istniejących sieci do projektowanego budynku, wraz z bilansem terenu wykonany przez uprawnionego projektanta na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 przeznaczonej do celów projektowych.

 3. Oświadczenie o dysponowaniu gruntem na cele budowlane.

 4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 5. Warunki techniczne dostawy mediów i włączenia do układu komunikacyjnego.

 6. Decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej lub oświadczenie o braku wymogu wyłączenia.

 7. Ksero z nadania uprawnień projektowych projektantów wykonujących opracowanie (projekt adaptacji).

 8. Ksero z aktualnego wpisu projektantów wykonujących opracowanie (projekt adaptacji) na listę członków Izby Architektów lub Izby Inżynierów.

 9. Oświadczenie projektanta (wykonującego projekt adaptacji) zgodności projektu budowlanego z obwiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

 10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzona przez projektanta wykonującego projekt adaptacji.
Copyright © "ARKADA"


Pracownia projektowa, architekci - gotowe projekty domów, projekty rezydencji, projekty budynków usługowych, projekty hoteli, projekty zajazdów, projekty restauracji. Domy jednorodzinne - projekty gotowe, typowe projekty domów. Biura projektów - katalog projektów, architekt Jacek Wojciechowski. Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty - projekty domów nowoczesnych, projekty gotowe, projekty domów jednorodzinnych, projekty domów z basenem, katalog projektów, kolekcja projektów, projekty rezydencji - domy stylowe. Wykonujemy projekty domów jednorodzinnych, domów z basenami, rezydencji, domów mieszkalnych i usługowych oraz plany zagospodarowania terenu. Oferujemy katalog gotowych projektów jednorodzinnych. Posiadamy uprawnienia architektoniczne, konserwatorskie, branżowe i urbanistyczne do sporządzania projektów architektonicznych i budowlanych wszelkich obiektów nowych, istniejących i zabytkowych oraz do wykonywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zalety naszych projektów to: umiar, kompozycyjny ład i jedność: funkcji, formy architektonicznej i konstrukcji.